Agri al-Kitaab al-Mukhaddas

Nigaddumu leeku tatbiigaat (applis) al-beehum tagru al-Kitaab al-Mukhaddas. Be al-tatbiig hana Injiil al-Masiih, tagdaro tasma’o al-Injiil wa tagruuh fi nafs al-wakit. Be al-tatbiig hana al-Kitaab al-Mukhaddas, tagdaro tagru al-Kitaab kaamil, ma'a al-Ahad al-Gadiim kula.

Tatbiigaat (Applis) Android

Kan indak telefoon kabiir Android, tagdar tinazzil tatbiig (appli) min al-internet fi telefoonak. Talga Al-Kitaab al-Mukhaddas fi l-Internet fi Google Play hini :

Talga Injiil al-Masiih (Al-Ahad al-Jadiid) fi l-Internet fi Google Play hini :

Be l-tatbiig hana Injiil al-Masiih, tagdaro tinazzulu wa tasma’o al-tasjiilaat.

Tawaariikh min al-kitaab al-mukhaddas

Wa battaan nigaddumu leeku tawaariikh min al-kitaab al-mukhaddas.

 

Partager