Chiif sakhaafit al-arab fi Tchaad

Al-gabaayil al-arabiiye fi Tchaad induhum sakhaafa al-indaha ma'ana wa khiima gawiiye. Al-saakniin fi l-madiina wa l-ruhhaala, kuli naadum indah usra wa taariikh mahfuuz wa khaass beyah.

Wa hini nigaddumu leeku kutub dugaag al-sawwoohum be kalaam arab hana Tchaad wa dool amsaal wa hije gusaar. Nifakkuru al-kutub dool yi'ajjubuuku achaan humman min sakhaafit al-arab.

Partager