Khalli al-nuur yatlaʼ fi Tchaad

Fi l-bidaaya Allah khalag al-samaawaat wa l-ard wa kulla cheyy al-fiha. Allah khalag al-insaan kula. Allah khalag kulla cheyy sameh wa tamaam.

Allah khalag abuuna Adam wa haadir ma’aayah fi l-jineene. Allah kallam ma’a abuuna Adam wa hu simi’ kalaamah. Kalaam Allah muhimm leena wa fi chaan da katabnaah hini fi l-siit da. Kalaam Allah nuur le l-naas, khalli nuur Allah yatla' fi Tchaad !

Fi l-siit da nigaddumu leeku kutub wa tasjiilaat wa aflaam be l-arabi al-daariji hana Tchaad.

Ahlaan wa sahlaan fi l-siit da.

Partager