Al-fiilm hana Isa al-Masiih

Isa al-Masiih

Kalaam al-aflaam dool, chaalooh min Injiil al-Masiih al-katabah Luukha. Al-aflaam dool yiwassufuuk waaluudit Isa al-Masiih wa hayaatah wa ta’liimah wa mootah wa bu’aasah min ust al-maytiin.